Verslag symposium: Op naar een CO2-neutrale landbouw!

VERSLAG SYMPOSIUM: OP NAAR EEN CO2-NEUTRALE LANDBOUW!

Op 10 oktober 2016 zijn bijna 70 mensen samengekomen op de Zonnehoeve in Zeewolde. Down2Earth wil iedereen bedanken, samen hebben we het symposium; “Op naar een CO2-neutrale landbouw!” tot een succes gemaakt.

We weten nu dat de landbouw niet hoeft bij te dragen aan het klimaatprobleem, integendeel met koolstofopslag gericht bodembeheer kan de landbouw bijdragen aan het remmen van klimaatverandering. Verslagen van het symposium zijn te vinden op: Foodlog, Akkerwijzer en Biojournaal.

 

De presentaties van de sprekers:

Presentatie Jan Diek van Mansvelt

Presentatie Jan Willem Erisman

Presentatie Anton Nigten

Presentatie Lijbert Brussaard (De presentatie tijdens het symposium was gebaseerd op Brussaards afscheidsrede. Dit is de volledige presentatie)